Tradice Slovácka o.p.s. Blatnička

Obecně prospěšná společnost Tradice Slovácka v Blatničce vznikla díky projektu „Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel“, který byl spolufinancován EU.  Hlavní prioritou je výroba a údržba krojů a krojových součástí tradičním způsobem tak, aby byla  zachována osobitá kultura našich předků a zároveň bylo vyhověno přáním zákazníka.

Společnost svou pozornost soustřeďuje nejen na výrobu krojů a krojových součástí z nejrůznějších oblastí, ale také na jejich údržbu, praní a čistění. Doménou výroby je ruční i strojové vyšívání. Tradiční prvky výšivek používáme také při výrobě dekorativních, užitkových i dárkových textilií jako jsou kabelky, textilie pro vinaře, zástěry, ubrusy či oděvní konfekce, dále pak liturgických oděvů a reklamních textilii… V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti lidového kroje.

 www.tradiceslovacka.cz